Demokracja internetowa

Portal Demokracji Bezpośredniej

Projekt polega na umożliwieniu wszystkim zainteresowanym obywatelom RP / EU bezpośrednie wypowiadanie się na wszelkie ważne tematy społeczne i gospodarcze przez udział w oddawaniu głosów oraz tworzeniu ankiet i petycji.

Kluczową funkcją systemu DEMOK jest ranking osób publicznych - narzędzie do oceniania polityków przy pomocy zestandaryzowanych kryteriów w zakresie od zero do 100 punktów ( 10 kryteriów, każde w zakresie 0-10 pkt ). Raz na dobę, około 03:00 nad ranem, system uśrednia wszystkie oceny wystawione przez użytkowników i publikuje "wartość" poszczególnych polityków na dany dzień. I tak każdego dnia. Dzięki temu politycy są oceniani za swoją służbę publiczną codziennie i potencjalnie przez wszystkich Polaków, a nie raz na cztery lata przez mieszkańców okręgu wyborczego, do którego przypisano polityka podczas wyborów.Dlaczego stworzyliśmy DEMOK-a ?

Powód 1:

DEMOK powstał po to, aby oddać szacunek każdemu obywatelowi - podatnikowi, który co roku oddaje Państwu połowę swoich dochodów. Chcemy, aby każdy obywatel miał możność bezpośredniego oceniania tego, co dzieje się w kraju (lub w Unii Europejskiej) oraz oceniania pracy polityków, którym powierza swoje pieniądze oraz swój kraj.

Powód 2:

Codzienne ocenianie pracy polityków przez ogół aktywnych obywateli - użytkowników stwarza szansę na podniesienie kultury politycznej w Polsce (UE) w perspektywie 5-10 lat, co jest długofalowym celem działania fundacji. Przedstawianie wyników w formie rankingów przypomina o tym, że prawdziwą marką człowieka jest jego nazwisko a nie nazwa aktualnie wspieranej partii. Aktualna pozycja w rankingu oraz średnia ocen nadawanych przez obywateli może być zarówno dyscyplinująca jak i motywująca dla polityków. Portal ma szansę pomóc w powrocie do polityki ludziom, których chcielibyśmy w niej widzieć, a którzy na co dzień od niej stronią.

Powód 3:

Ranking ze zmieniającymi się codzienne wynikami to mechanizm znany z giełd papierów wartościowych, gdzie każda pozytywna i negatywna informacja zmienia cenę akcji notowanych tam spółek. Ten istniejący od kilkuset lat mechanizm wydaje się być bardzo naturalny i odpowiedni również dla świata polityki i mediów. Historyczny zapis "wartości" danego polityka w korelacji z jego poczynaniami i wydarzeniami w kraju może być ciekawy poznawczo.


Trochę więcej o koncepcji projektu: www.DEMOK.pl (prezentacja PL / presentation ENG)


Pierwsze, testowe, pilotażowe wdrożenie systemu DEMOK zostało przeprowadzone dla społeczności mieszkańców Podkowy Leśnej pod Warszawą:


www.Podkowa.Demok.pl

Podobny system może być uruchomiony w każdej polskiej gminie - wystarczy skontaktować się z nami:

piotr . lubanski @ demok . pl


Artykuł prasowy na temat możliwego zastosowania systemu DEMOK w sądownictwie, do merytorycznego, apolitycznego oceniania pracy sędziów przez adwokatów i radców pracujących w obszarze działania danego sądu: